Устойчиво развитие и КСО

Напоследък и в България все по-често се заговори за Устойчиво развитие (наричано още Корпоративна Социална Отговорност - КСО). Готови са първите сертифициращи организации, налични са и първите заверени отчети за устойчиво развитие на някой компании.
Какъв смисъл се влага в термина „устойчиво развитие”?

Какво е Устойчиво развитие
Sustainability Report - от англ. Отчетност за Устойчиво развитие
Основната идея на устойчивото развитие е да гарантира на обществото качествен живот, като съблюдава хармонията между три основни показателя – икономика, социални отношения и околна среда. В свят без икономически трусове, без обществени проблеми и без екологични заплахи не се прави компромис с възможността на следващите поколения да водят добър живот.
На тези 3 показателя влияят най-чувствително корпорациите, затова отчетността на устойчивото развитие е насочена предимно към тях.

GRI
Главният контролиращ орган за устойчивото развитие на организациите е Global Reporting Initiative. GRI поддържа стандарти за съставяне на КСО отчети за Устойчиво Развитие. Чрез такива отчети организациите измерват състоянието си по система от икономически, социални и екологични показатели, които влияят на устойчивото развитие.
Казано на кратко стандартите на GRI социално отговорна фирма е тази, която съблюдава влиянието си върху основните фактори за устойчиво развитие.

Какви са ползите от отчетност за устойчиво развитие
Безспорна полза за обществото е, ако то живее в стабилна икономическа среда, спокойна обстановка и в чиста природа. За да се постигне това, фирмите трябва да положат системни усилия в отчитането на множество показатели, които влияят върху устойчивото развитие. Същата отчетност е много полезна за тяхното собствено устойчиво развитие и конкурентоспособност.