Варна - история и икономика

Ранни документни сведения сочат, че Одесос (едно от старите имена на Варна) е образуван от изселници от град Милет, който се намира в Мала Азия, през средата на VI век преди Христа. Това е именно периода на Великата Гръцка колонизация. Наименованието на града (Odessos в превод означава селище, което е разположено на вода, “Водно") не произлиза от гръцки, а от един по-древен езиков пласт, а това подсказва, че тук вероятно е съществувало и по-древно селище.

Античният град предимно се е развивал като селище от полисен, класически за тогава тип, град-държава, който е имал самостоятелна управа. За много кратък период от време Одесос се формира в един от значителните търговски и пристанищни центрове по Черноморието. Внесената керамика, която се среща на територията на древния град, уточнява и основните насоки на търговията тогава. През първите няколко десетки години те са насочени основно към Милет (града-майка), както и неговите близки селища по западния малоазийски бряг, а през средата на V век пр. хр. основно място в търговията на града заема елинския град Атина.

Одесос е бил включен за няколко десетки години в териториите на Македонската империя, начело с Александър Македонски, но след смъртта на неговия териториален заместник в Тракия – Лизимах, независимостта на града е възстановена и той става се променя като най-съществения търговски възел по Западното Черноморие. Още едно свидетелство за неговият икономически подем е изсичането на собствени монети - първоначално от бронз и сребро, а по-късно, през края на III век пр. хр. – и от злато. Античният град се формира в един от важните възли за занаятчийско производство на статуетки от теракот. По време на този период в религията на града настъпва голяма промяна - като върховен бог в пантеона на Одесос се издигнал Дарзалас, тракийски бог. Тази съществена промяна е в резултат на силното тракийско присъствие в града.

Днес икономиката на Варна е сравнително добре развита, и има изключително ниско ниво на безработица. Транспортът и търговията е един от най-приоритетните отрасли на града. Добре развити са и кораборемонта и корабостроенето, строителството, услугите. Макар в града да преобладават големи компании със вътрешни счетоводни отдели, работа за счетоводните къщи в Варна има много – ресторанти, заведения, магазинчета, по-малки фирми и предприятия.

Информация за състоянието на някой конкретни икономически сектори в Морската ни столица може да намерите на страница Счетоводно обслужване във Варна.