понеделник, 26 юли 2010 г.

Растенията отделят минимално количество метан и не допринасят за глобалното затопляне

Растенията остават най-ефикасният начин на борбата с глобалното затопляне, въпреки че и те излъчват малки количества емисии на парникови газове. Това показва последното проучване на университета в Единбург. Резултатите са доста интересни, защото предишно проучване предположи, че растения са отговорни за производството на големи количества метана, който застрашава екологията. Сега специалистите смятат, че листата допринасят с по-малко от 1% от емисиите на метан Земята. Като цяло влиянието на глобалното затопляне от метан се смята, че е около 25 пъти по-голямо от това на въглеродния двуокис.

Констатациите на учените потвърждават, че дърветата са полезен начин за прихващане на емисиите на парникови газове, като продукцията им на малки количества метан е нищожна спрямо полезния ефект.

За целите на изследването учените са създали изкуствени листа, приготвени от растителни пектин. Тези листа са били подлагани на слъчнева светлина и се е измервало количеството метан, което те произвеждат. Резултатите са били сумирани със сателитни данни за количеството листа, които покриват земната повърхност, количеството озон в атмосферата, количеството облаци, температурата, слънчевото огряване и др. С получените данни е направено изчисление колко метан се произвежда от растенията.

Този резултат за разстенията и метана е силно обнадеждаващ, тъй като до скоро се смяташе, че горското и селското стопанство са допринесли значително за глобалното затопляне.

Изследването, проведено в сътрудничество с Националния център за атмосферни изследвания в САЩ, е финансирано от Съвета за научни изследвания на околната среда и горите, и е публикуваноа в списание "New Phytologist".