четвъртък, 5 август 2010 г.

Потенциални опасности от метана


Въпреки че метана не е токсичен, той силно запалим и лесно образува избухливи смеси във въздуха. Метанът прави реактивни смеси с оксиди и халогени, както и някой други елементи. Метанът е също силно задушлив и може да намали дрстично количеството на кислород в затворени помещение. Нивото на кислород може да падне под 20%, което би причинило задушаване.

Концентрациите при които метанът става избухлив са много по-ниски от тези при които би предзвикал задушаване. Сгради, които са построени в близост до метанови съоръжения са податливи на проникване на метан и за обитателите съществува реален риск за здравето. Някой сгради имат специално оборудване, предназначено за обиране на съдържанието на метан във въздуха. Такива съоръжения обикновено се монтират в мазета.